Onze docenten

De docenten van fluX Academy zijn deskundige en bevlogen professionals met specifieke kennis en ervaring. Zij zijn werkzaam op universiteiten en/of in de praktijk. Zij bieden niet alleen actuele theoretische inzichten, maar zijn ook in staat de verbinding met en vertaling naar de praktijk te maken.

Cees Koomen

Docent: Basiscursus | Wooncomplex taxaties | Exploitatie gebonden taxaties | Residuele grondwaarde taxaties

Mijn opleiding is gestart middels het pilotprogramma MER aan de Haarlem Business School; succesvol afgerond in 2000. Eind 2001 heb ik mijn doctoraal bedrijfskunde behaald aan de Nyenrode Business Universiteit. In 2007 mocht ik als jongste Master of Real Estate mijn tweede mastertitel in ontvangst nemen aan de Amsterdam School of Real Estate.

Sinds 2008 doceer ik aan de Amsterdam School of Real Estate. Sinds 2009 doceer ik de Masterclass IT & Finance aan Middlesex University / CIBIT Academy. Per 2010 ben ik gestart als docent aan de New Business School Amsterdam.

Joost Gijsbers

Docent: Residuele grondwaarde taxaties | Exploitatiegebonden vastgoed

Joost heeft zich met name gespecialiseerd in het taxeren van commercieel vastgoed. Daarbij heeft hij een bijzondere interesse voor het oplossen van waarderingsvraagstukken rondom ontwikkelingsvastgoed, exploitatiegebonden vastgoed en incourante onroerende zaken en adviseert diverse opdrachtgevers hieromtrent. Joost is o.a. Register Taxateur – Bedrijfsmatig Vastgoed (Grootzakelijk Vastgoed) bij NRVT en RICS Registered Valuer. Daarnaast is hij lid van de expertcommissie Bedrijfsmatig Vastgoed van NRVT.

Begin 2019 heeft Joost de specialistische opleiding Master of Science in Real Estate afgerond. Joost doceert o.a. voor de Academie voor Vastgoed en de Amsterdam School of Real Estate diverse taxatiegerelateerde onderwerpen aan vastgoedprofessionals.

Bart Huijts

Docent: Agrarisch en landelijk vastgoed taxaties | Kwaliteitstraat

Bart heeft een praktijk voor taxatievraagstukken en vastgoedconsultancy. Uit dien hoofde verzorgt hij bij de diverse instituten trainingen waarin de praktijk en de theorie met elkaar worden verenigd. Hij werkt regelmatig in het spanningsveld tussen overheid en private partijen (staatssteun, grondexploitatiewet, onteigening, schaderegelingen). Hij heeft ervaring in het opstellen van bindende adviezen (vaak in commissie), arbitrage, partijdeskundige en rechtbankopdrachten.

Daarnaast wordt hij frequent gevraagd voor externe kritieke reviews en second opinions in het waarderingsveld. Hij heeft een focus op ontwikkel-, zakelijk en exploitatiegebonden vastgoed.

Erik Vlaming

Docent: Basiscursus

Erik Vlaming heeft een achtergrond op het snijvlak van ruimtelijke ordening en vastgoed. Na de studies Planologie en Vastgoedkunde was hij werkzaam als medewerker ruimtelijke ordening. Nadien werkte Erik als zelfstandig adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening en vastgoed. Als consultant bij Fakton ontwikkelde hij de financiële vastgoedskills en werkte hij onder meer mee aan taxaties die zich focussen op complexe gebiedsontwikkelingen. Daarnaast adviseerde hij diverse gemeenten bij gebiedsontwikkelingen en over gemeentelijk vastgoed.

Sinds 2018 staat Erik als Register Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed ingeschreven in het NRVT en is hij RICS Registered Valuer. In het voorjaar van 2019 behaalde Erik de opleiding tot onteigeningsdeskundige en sinds het najaar van 2019 is hij ingeschreven als Recognised European Valuer in het register van TEGoVA. Aan de Universiteit Leiden volgde Erik de opleiding tot Gerechtelijk deskundige, waarna hij is ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD). Tenslotte is hij als onteigeningsdeskundige ingeschreven in het register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding).

Jill Driessen

Docent: Assistenten training

Jill heeft in 2012 de opleiding Vastgoed & Makelaardij in Rotterdam afgerond. Na een jaar reizen door Azië, Australië en Nieuw-Zeeland heeft Jill gewoond en gewerkt op Curaçao. Hier heeft zij ruim twee jaar met veel plezier gewerkt en een bijdrage geleverd aan het bepalen van de waarde van woningen ten behoeve van de onroerend zaakbelasting.

Bij terugkomst in Nederland is Jill gestart met haar carrière als taxateur op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed. Zij is begonnen als junior taxateur bij KRK. Vanaf het begin van 2018 staat Jill ingeschreven als taxateur bedrijfsmatig vastgoed in het NRVT en heeft zij zich gespecialiseerd in het taxeren van verhuurde woningen in de metropoolregio Amsterdam. Sinds augustus 2019 is Jill werkzaam bij FRIS als taxateur. Vorig jaar heeft zij haar functie weten uit te breiden en is naast taxateur ook de manager van de afdeling.

Sinds 2021 is Jill docent aan de fluX Academy ten behoeve van de assistenten training.