Meester-gezeltraject NRVT

Volgt u de opleiding van de NRVT in het meester-gezeltraject? Dan kunt u middels een VMS account uw portfolio opbouwen.

De NRVT schrijf voor dat in het leertraject een portfolio met 10 taxaties dient te worden opgebouwd, deze taxaties worden door de gezel opgenomen en uitgewerkt onder toezicht van de meester.

Om aan deze eisen te voldoen kunt u gebruik maken van een assistentenaccount bij fluX.

Met het assistentenaccount kunt u de taxaties uitwerken onder de betreffende taxateur die uw meester is in het traject.  In de taxatie onder tekstrapport vermeld u  dat het een meester-gezel traject betreft en benoemd u de taxateur en assistent. Ook dient de assistent in de applicatie via de dropdown toegevoegd te worden in het rapport conform de eisen van de NRVT.

De aanvraag voor een assistenten account dient door de taxateur in de VMS applicatie te ingevoerd te worden.

Daarnaast is een eendaagse training vereist voor een assistent, de taxateur geeft na de aanvraag van het account aan in de applicatie wanneer de training gevolgd gaat worden.

Voor een volledig overzicht met informatie over deze training en actuele data zie trainingen.