Introductie

Over ons

De fluX Academy is hét opleidingsinstituut voor de taxatieprofessional en/of zijn organisatie die zich wil gaan specialiseren in het gebruik van het fluX VMS. Inmiddels wordt het fluX VMS in de markt gezien als “de standaard” voor taxeren van commercieel vastgoed. fluX VMS beschikt inmiddels over een groot aantal verschillende taxatiemodellen. Wij hebben voor ieder model een specifieke training ontwikkeld die door de fluX Academy geselecteerde docenten worden gegeven.

Hoogwaardige trainingen

Het is onze ambitie om kwalitatieve hoogwaardige trainingen aan te bieden die niet alleen bedoeld zijn om tot een efficiëntere systeem invoer te komen maar ook om de rekenkundige methodiek inzichtelijk te maken. Dit doen wij samen met ons docententeam.

Geen systeeminvoer exercitie

Onze trainingen zijn geen invoer exercitie maar zijn voornamelijk gericht op het begrijpen van rekentechnieken met betrekking tot de verschillende vastgoedtypes. Het begrijpen van de rekentechniek is immers de basis voor een efficiënte invoer in fluX VMS. Tijdens onze trainingen wordt door onze docenten dan ook veel aandacht besteed aan:

  1. Discounted Cash Flow (DCF) inclusief de tijdwaarde van geld;
  2. Netto Aanvangsrendement (NAR);
  3. De opbouw van de disconteringsvoet;
  4. De verhouding tussen de percentages DCF en de NAR in relatie tot de groeivoet van de opbrengsten;

Afhankelijk van de training wordt daarnaast ook ingegaan op de theorie van de waardering van de verschillende vastgoedtypen zoals bijv. commercieel, wonen, exploitatie gebonden en  residuele grondwaarde.

NRTO Keurmerk

Sinds 2020 is fluX in het bezit van het NRTO-keurmerk en voldoet daarmee aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

Onderwijs- Examenregeling (OER)

Download hier de geldende procedures, rechten en plichten die wij vastgelegd hebben onze onderwijs- en examenregeling versie 1.1.