Incompany training

Stel uw eigen training samen

Stel uw eigen Incompany training samen

Deze Incompany training “Modelverdieping en praktijkvertaling” kunt u zelf op maat afstemmen op de behoeften van uw taxatieteam. Tijdens de training zullen er vier onderwerpen worden behandeld. De onderwerpen/ inhoud van deze training bepaald u zelf. Om een interactieve en persoonlijke benadering te kunnen garanderen, is de groepsgrootte beperkt tot maximaal 8 personen. De training zal worden gegeven op uw locatie en de datum zal in overleg met u worden kortgesloten.

U ontvangt voor deze training 7PE Punten

Doel van deze training

In deze training zullen we dieper ingaan op de theoretische aspecten van een diverse reeks input- en outputparameters. Er is gebleken dat er behoefte is aan een verdieping van het model en aan een beter begrip van de toepassing ervan, zowel in een brede marktspecifieke context als in het Valuation Management System van fluX. De focus van deze training ligt met name op het verbinden van de theorie met de praktijk. De training zal beginnen met een bespreking van de theorie, marktbenadering en context, gevolgd door simulaties van praktijkscenario’s die kunnen worden afgestemd op de praktijkervaringen van de deelnemers.

We willen de deelnemers in staat stellen om hun kennis en begrip van taxatiemethodieken en in- en outputvariabelen toe te passen in de praktijk, zodat zij hun taxatierapporten beter kunnen onderbouwen en meer waarde kunnen bieden aan hun klanten.

Programma

 • De totale kosten voor deze training zijn EUR 2.500,- (exclusief btw).
 • Datum van deze training zal in overleg met u plaatsvinden
 • Tijden van de training: 09:30 – 16:30
 • Ieder deelnemer aan deze training ontvangt 7PE Punten
 • De training vindt plaats op uw locatie
 • De inhoud van deze training bestaat uit maximaal vier onderwerpen.
 • De groepsgrootte beperkt tot maximaal 8 personen.
 • De training zal op een interactieve manier worden gegeven, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende leerstijlen (gebaseerd op de theorie van Kolb), variërend van praktische toepassing tot reproductie. Na een theoretische introductie van elk onderwerp in de context van de markt, zal er een interactieve dialoog plaatsvinden en worden de concepten toegepast in de praktijk aan de hand van casussen. Dit zal deelnemers helpen om de geleerde concepten beter te begrijpen en in hun eigen praktijk toe te passen.

Hoogwaardige training

U kunt uw eigen training samenstellen door te kiezen uit de onderwerpen die hieronder worden weergegeven. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor: het NAR-model en de bijbehorende correcties, zoals meer- en minderhuur, erfpacht, aanvangsleegstand en verduurzaming. Daarnaast zal het DCF-model worden behandeld, waarbij er aandacht zal zijn voor indices, rendementen, leegstand en kosten. Ten slotte zullen we bespreken hoe de gebruikte variabelen kunnen worden omgezet naar het taxatierapport.

Onderwerpen

 1. Erfpacht
 2. Aanvangsleegstand commercieel vastgoed
 3. Meer- en minderhuur
 4. Gebruik BTL vs WON
  • Mutatiegraad
  • Koppelen aan een commercieel object
 5. Scenario, andere waarderingen en backtesting
 6. Standaardteksten
  • Overerving
  • Voorgedefinieerde teksten
  • BusinessUnits
 7. NAR & DCF model nader toegelicht
  • Correcties
  • Basis eeuwigdurende constante kasstroom
  • Beschouwperiode + 50 jaar
 8. Referenties
  • Zoeken eigen referentiedatabase (vindbaar)
  • Samenwerking collega’s andere kantoren
 9. Taxatie Wizard, BAG en VBO’s
 10. Excel Copy/Paste
 11. Door u zelf te definiëren onderwerp

Uw Incompany training aanvragen