FAQ

Veel gestelde vragen | FAQ

Het verplichte educatietraject bestaat uit een DCF Entreetoets en een Basiscursus. De eenmalig kosten voor dit gehele traject is EUR 1.050,- (exclusief BTW).

Ja de DCF Entreetoets is verplicht voor alle gebruikers (taxateurs) die met het fluX VMS willen gaan werken? In het verleden is gebleken dat vele cursisten onvoldoende DCF kennis hadden. Daarom is voorafgaand aan de basiscursus voor iedereen een DCF entreetoets ingesteld. Hierin wordt getoetst of nieuwe gebruikers (taxateurs) over voldoende kennis van de Discounted Cash Flow methode (DCF methode) beschikt.

U kunt zich via de website van fluX Academy opgeven voor de DCF Entreetoets. Deze toets wordt maandelijks online afgenomen op de volgende data:

DCF Entreetoets data

Indien u niet over voldoende kennis beschikt m.b.t. basisprincipes van de Discounted Cash Flow (DCF methode) kunt u overwegen om een training te volgen bij de Academie voor Vastgoed alvorens u zich inschrijft voor de DCF Entreetoets. Klik hier voor meer informatie

U kunt zich via de website van fluX Academy opgeven voor de Basiscursus. Deze toets wordt afgenomen op de volgende data:

Basiscursus data

In overleg met de docent is het mogelijk om de eindtoets te herkansen.

Ja, voor ieder waarderingsmodel dient u een aparte training te doorlopen. Voorafgaande aan de training krijgt u toegang tot het nieuwe waarderingsmodel.

Vlak voor aanvang van de training wordt het desbetreffende taxatiemodel voor u geactiveerd.

Om TMI lid te kunnen worden dient u de DCF Entreetoets en de Basiscursus met goed gevolg te hebben afgelegd.

Alle cursisten die de eindtoets van de Basiscursus met een voldoende afsluiten krijgen binnen twee weken een digitaal certificaat toegestuurd.

Nee, u ontvangt alleen een certificaat na het behalen van de eindtoets van de Basiscursus.