Certificeringen & keurmerken

ISO-9001 en ISO-27001 gecertificeerd

Sinds 2016 heeft fluX het Information Security Management System (ISO-27001) en het Quality Management System (ISO-9001) geïntegreerd geïmplementeerd en ingebed in de dagelijkse praktijk. Bij de certificering is onder meer gekeken naar alle procedures, de risico inventarisatie en de toegepaste controle maatregelen.

Ook dit jaar heeft fluX de (her) certificering proces succesvol afgerond. Ons kwaliteitsmanagement systeem wordt jaarlijks door intern en extern door een geaccrediteerd certificeringsbureau geaudit om te controleren of ons kwaliteitsmanagement systeem aan de norm voldoet. Het ISO-9001 certificaat geeft onze klanten een goede garantie dat onze bedrijfsvoering op orde is en dat fluX toegewijd is aan continue verbetering.

NRTO Keurmerk

Sinds 2020 is fluX in het bezit van het NRTO-keurmerk en voldoet daarmee aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Een onafhankelijke, externe organisatie toetst tijdens een audit of een NRTO-lid voldoet aan de geformuleerde kwaliteitseisen.

ISO 9001 Certificaat

ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagement systeem. Ons kwaliteitsmanagement systeem wordt jaarlijks door intern en extern door een geaccrediteerd certificeringsbureau geaudit om te controleren of ons kwaliteitsmanagement systeem aan de norm voldoet.

Gedragscode NRTO

Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan onze gedragscodes. Alleen dié onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven kunnen lid van de NRTO worden.

ISO 27001 Certificaat

Deze certificering toont aan dat fluX als leverancier van Vastgoed Management Tools het gebied van informatiebeveiliging goed op orde heeft. De ISO-27001 norm heeft een lange checklist met controle maatregelen. Het management moet aantonen dat al van toepassing zijnde controle maatregelen ook zijn geïmplementeerd.

NRVT geaccrediteerde opleider

Sinds maart 2021 is de fluX Academy door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) geaccrediteerd als opleider. Dat betekent dat u bijna voor al onze trainingen facultatieve PE-punten ontvangt. Voor een actueel overzicht van de te behalen punten en trainingen vindt u hier.